Referater fra Generalforsamlingerne 11. maj 2021 ligger nu klar. Se hvem der er valgt ind på Generalforsamlingen.

Generalforsamling Ølgod og Omegns Rideklub

1. Valg af dirigent.

Lisbeth Rudbeck er foreslået og valgt

Lisbet indledte med at sikre, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne.


2. Formandens beretning.

V. Lisbeth Jespersen

2020 skulle, som andre år, have bud på mange arrangementer i klubben. Dette satte corona som bekendt en stopper for.

Vi har fortsat undervisningen så godt vi på nogen måde kunne. Der har været mange regler, og tolkning af regler at tage hensyn til. Natasja, Stine og Charlotte har tilrettelagt undervisningen efter vejr og vind. Der er blevet arrangeret skridturer, der er blevet undervist inden døre i grooming og hestens bevægelsesmønster. Eleverne har givet udtryk for at den, lidt anderledes undervisning, har været spændende. Dejligt at I som undervisere har grebet chancerne.

Vi har i perioder ikke måtte tilbyde undervisning pga. corona. Trods det har hovedparten af medlemmerne valgt at betale for undervisning, en ydelse de ikke har kunne modtage. Dette har været med til at sikre klubbens overlevelse i en økonomisk svær tid. Det skal I have mange tak for.

I 2020 har vi haft 2 arrangementer i klubben. Det ene var et arrangement omkring paraidræt. Line Schlünsen gav opvisning i dressur og holdt foredrag om hendes vej i pararidningen. Efterfølgende var der sønderjysk kaffebord og trækketure på elevheste. Det andet arrangement var introduktion til ny idræts disciplin i ØOR-kæphesteridning. Lærke Jensen fortalte om hendes oplevelser med sporten og efterfølgende var der kæpheste konkurrence. Tak til Line og Lærke for jeres indsats for klubben og tak til alle de frivillige der hjalp til med arrangementerne.

Traditionen tro havde vi i juni rytterlejer. Denne gang bød lejren blandt andet på ponygames. Eleverne prøvede selv kræfter med disciplinen og efterfølgende var der opvisning hvor tempoet blev skruet voldsomt i vejret. En rigtig god week-end.

Vi har i 2020 fortsat vores gode samarbejde med Ølgod efterskole. Der har været et stort hold på 18 elever fra efterskolens ridelinje. Vi skal snart igen forhandle næste års aftale.

Mandag har vi i perioder kunne tilbyde undervisning ved berider Claus. Velkommen til ryttere der kommer udefra, det er inspirerende at se jer.

Stævne aktiviteten har været lille. Alligevel en stor tak til Lisbeth Rudbæk og hendes crew. Det er glædeligt at se at stævnerne afholdes på en faglige og professionel måde.

Vi er fortsat meget glade for at Ansager dyrehospital sponsorere vores elevheste. Dette er en anerkendelse af den måde de bliver holdt på. Mange tak for det.

Formandens beretning er godkendt


3. Forlæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.

Regnskabet omdelt til fremmødte og gennemgået af kasserer.

På trods af et udfordrende år med bl.a. lock down og afslutning af ridefysioterapi er det lykkedes at komme ud med et overskud. Et resultat som vi er ganske tilfredse med.

Regnskabet er godkendt.


4. Fastsættelse af årskontingent.

Kontingent fastholdes som vedtaget på generalforsamling i 2018.


5. Behandling af evt. indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogen forslag.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:

Irene Bennetsen – modtager ikke genvalg

Lisbet Schmidermann – modtager genvalg

Anne Dorthe Holst Jensen – er foreslået og modtager valg

Suppleanter:

  1. suppleant: Anne Jacobsen
  2. suppleant: Pernille Rudnicki

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

Revisor:           Laila Gade

Frederik Lolk Sørensen

Suppleant:       Irene Pryds Bennetsen


8. Eventuelt.Generalforsamling Ølgod Ridehal

  1. Valg af dirigent

Lisbeth Rudbeck er valgt

Lisbet indledte med at sikre, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne. 


2. Årsberetning og godkendelse heraf

Formandens beretning v. Carsten Thomsen

Året 2020 vil for mange stå som et skelsættende år p.g.a. covid 19, virusset som har sat os alle på prøve i forhold til samvær, arbejde, skole m.m.  det har også påvirket ØOR . Aflysning af undervisning og stævner, begrænset adgangen til den normale sociale aktivitet, der er på et sted som rideskolen, for både elever og private ryttere.
Bestyrelsen har skulle tage beslutninger, som iflg. myndigheder var nødvendige,
om end ikke altid forståelige, specielt har der omkring forsamlingsforbud været
nogen store spørgsmålstegn, som vi har skulle efterleve. Det har ikke altid været
let, men vi må bare glæde os over, at det nu går i den rigtige retning og at der ikke
har været udbrud af corona, som har lukket os fuldstændig ned. Apropos nedlukning så har Ølgod Efterskole jo været i lockdown, hvilket rammer os økonomisk, da de lægger 10 lektioner om ugen hos os, ridefys er p.t lukket ned som følge af  Susies konkurs, vi overvejer alternativer da det også er en indkomst som afspejler sig i  årsrapporten.
Sidste års GF blev rykket helt hen i Juni og der skulle en ekstra ordinær til inden vi
havde en ny bestyrelse i hallen, som derefter bestod af.


Christina Jørgensen : menig medlem
Irene Bennetsen : sekretær
Troels Rewaldt : kasserer
Anja Nyvang : næstformand
Carsten Thomsen : formand


Vores undervisere/ansatte har taget alle udfordringer i stiv arm og leveret varen trods alle omstændigheder omkring corona og sygdom, som jo kan ramme enhver omkring os.
Alle frivillige som har givet en hånd med, hvad enten det er stort eller småt, er med til at ØOR fungerer og stadig eksisterer efter over 40 år som rideskole.
Der er kommet ny bund i ridehallerne, en lidt større investering som der er taget godt imod og som nok også var tiltrængt, selvom tidspunktet rent økonomisk ikke var ideelt (corona).
Ny dækkenholder opsat således at hver boks er tildelt en plads, stor tak til Lisbeth og hendes mand Kim som har lavet og opsat den, det ser solidt og godt ud.
Skydeporten ved traktorerne har forhindret træk og kolde vinde ind i ridehallerne, kulden og varmen er lidt sværere størrelser at arbejde med, stor tak til JE for arbejdet med søgning af sponsorat og opsætning.
Store og små opgaver bliver løst i løbet af året og der skal købes ind eller planlægges stævner og måske investeres/sælges i heste og ponyer, bestyrelsesarbejde er mange ting. Vi har i hallen og klubben haft et godt samarbejde omkring ØOR og det håber jeg vil vare ved i kommende bestyrelser.

Kæmpe TAK til undervisere, ansatte, afløsere og ikke mindst frivillige der har hjulpet
med stort og småt, uden jer alle fungerer ØOR ikke.

 Kæmpe TAK til begge bestyrelser for engagement og frivillige timer der bliver brugt på stedet , fantastisk arbejde

Beretningen er godkendt.


3. Regnskab og godkendelse heraf

Regnskab blev omdelt til de fremmødte og gennemgået af Anja, idet kasserer Troels Rewaldt-Nielsen var forhindret i at deltage.

Hallen kommer i et turbulent regnskabsår med et beskedent underskud på 4.500 kr. Det er den manglende aktivitet på ridefysioterapi samt lock down der har kostet på indtægterne.

Lønforskydningen skyldes ændring i aflønning af staldpersonalet.

Regnskabet er godkendt.


4. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg er:

Carsten Thomsen er på valg – modtager ikke genvalg

Anja Nyvang er på valg – modtager genvalg

Line Schlunsen er foreslået og valgt

Suppleanter:

  1. suppleant er Frederik Lolk Sørensen
  2. suppleant er Anne Jacobsen

6. Eventuelt