Regnskab for Indsamling

Tilbage i 2020 oprettede vi en indsamling for at samle midler til indkøb af en ny handicaphest. For at det er lovligt, at indsamle midler offentligt, skal en indsamling godkendes i Indsamlingsnævnet. Vi indhentede godkendelsen og betalte de 1.100 kr. det koster, således at vi lovmedholdeligt kunne annoncere indsamlingen på vores hjemmeside samt sociale platforme. Indsamlingen løb i perioden 01.08.2020 til 31.12.2020.

Som det ses af regnskabet for indsamlingen, så gav det ikke det ønskede overskud, at gøre indsamlingen offentlig (og lovlig). Men vi er stadig taknemmelige, for hvert et bidrag, der er doneret. 

De sidste 2 år har været ekstremt hårde ved foreningslivet – og rideskolerne ikke mindst. En rideskole, der som ØOR, har en stor elevskole og dermed mange elevheste, har mange faste udgifter. Uagtet aktiviteterne lukkes ned, og indtjeningen forsvinder, så skal hestene stadig passes, fodres, have smed og vaccineres. Vi er dog heldige, at vi stadig har en stor elevskole og trofaste medlemmer og elever i elevskolen – TAK for Jer og Jeres støtte og opbakning 🙂